Znalosť významu čísla duša môže byť pomôckou pri voľbe správneho povolania alebo pri prijatí iných rozhodnutí. 

Aby ste zistili číslo svojej duše, musíte v tabuľke nájsť deň, kedy ste sa narodili. V stĺpci vedľa potom nájdete svoje číslo duše. Ďalej v texte si môžete prečítať jeho popis.

Číslo duše 1.
Jednička je číslo impulzívneho človeka, orientovaného na vysoké ciele. Hýbe ním individualizmus a ten je tiež určitým impulzom k rokovaní. Keď si stanovuje cieľ, nedokážu ľudia s číslom jedna zmeniť smer a neochvejne smerujú vpred. Neznesú pri tom žiadne obmedzovanie a akékoľvek prekážky odstraňujú, akonáhle sa len objaví na obzore. Jedničky sú nebojácni vodcami, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.
Symbol človeka pokojného v správaní i konaní. Človeka mierneho a taktického, ktorý vie hľadať a nachádzať kompromisy a nestráca sebevládu. Pôsobia v ňom dve protikladné založenia. Ich protiváha sa ustavične vyrovnáva, čo mu umožňuje zachovať pokoj a rovnováhu. Bližšie mu bude rola poradcu alebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.
Symbol univerzálnosti. V tomto človeku sa spája mužská vôľa so ženskou láskou. Trojka označuje úplnú protikladnosť jeho dvoch vnútorných súčastí. Číslo tri symbolizuje trojuholník medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou – Zrodenie, Život a Smrť. Hlavným životným cieľom je duchovný rast a pomoc iným ľuďom pri ich hľadaní svojej cesty a miesta v živote.

Článok pokračuje na ďalšej strane.