Spánok, okrem toho, že má blahodarné účinky pre náš organizmus, je často spájaný aj s rôznymi vplyvmi náboženstva či kultúry. Ľudia v spánku pociťujú okrem úľavy aj vibrácie.

V tradičnej kresťanskej spoločnosti má spánok podobu akejsi očisty, či dokonca práve v Biblii sú sny zobrazované ako spôsob komunikácie s Bohom. Vo východných kultúrach sa zase verí, že telom prechádza energia, cez tzv. Energetické body. Tieto body sú podľa východných mudrcov napojené na náš biologický rytmus a každý bod predstavuje inú časť tela.

Podľa toho, kedy sa zobudíme, môžeme priradiť ku konkrétnej hodine jednotlivé orgány tela a tým zistiť, čo nám chce naše telo povedať.

21:00-23:00 Stres
Najčastejšia doba zaspávania. V dnešnej modernej dobe je to práve stres s každodenných starostí, ktorý nám bráni zaspať. Práve preto je problém so zaspávaním spájaný so stresom a úzkosťou.

23:00-01:00 Sklamanie v citovej oblasti
Podľa východných učení je v tomto čase najaktívnejší žlčník. S ním sú spojené problémy v emocionálnej oblasti života a teda budenie sa v tomto čase môže naznačovať starosti v tejto rovine.

Článok pokračuje na ďalšej strane.