Pred nedávnom vzišli informácie o  pokazenom kravskom mäse, ktoré dovážame hlavne z Poľska. Najnovšie testy a výskumy potvrdili, že práve toto mäso sa dostalo aj na Slovensko, konkrétne do Levíc, Trenčína, Kysuckého Nového Mesta, Jelšavy, Čečejoviec a Varína.

„V týchto prevádzkarniach budú vykonané úradné kontroly príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami,“

prehlasuje Štátna veterinárna a potravinová správa na svojej webovej stránke. Taktiež informovali, že celkový počet, ktorý sa vyviezol do niektorých reštaurácii a škôl sa odhaduje na 300 kilogramov mäsa.

Tým, že sa jednalo o takzvané guľášové odrezky, ktoré boli distribuované práve do škôl a reštaurácii, kontrola nebola nijako zvlášť vykonaná.

Ministerka pôdohospodárstva, Gabriela Mátečná taktiež potvrdila ďalšie tri miesta, do ktorých sa malo mäso dostať.  Má ísť o prevádzky Cimbaľák Bardejov, Marek Kazimir – MK FOOD, Gaboltov a Ladislav Cabai Bidovce. Taktiež dodáva, že zabezpečovanie potravín pre školy je v kompetencii konkrétnej jedálni a riaditeľa školy.

Zoznam predajní nájdete na druhej strane.