Benzén
Dlho po objavení bol považovaný za konzervačnú látku s vynikajúcimi účinkami, preto sa dával napr. do horčice. Ďalším skúmaním benzénu sa zistilo, že rozhodne nepatrí medzi zdraviu prospešný; je klasifikovaný ako karcinogén skupiny 1 a spôsobuje najmä leukémiu a rakovinu pľúc.

Polychlórované bifenyly
Polychlórované bifenyly PCB začali byť hojne využívané ako aditíva vo farbách a lakoch v tridsiatych rokoch v Amerike, odkiaľ sa postupne rozšírili do celého sveta. Opäť vládol názor, že nijako neškodí ľudskému zdraviu ani prírode.

V 60. rokoch sa začali objavovať prvé lastovičky o tom, že PCB predsa len nebudú tak bezúhonné, ako to vyzerá. Podrobné skúmanie odhalilo, že akútna toxicita je síce nízka, Avšak vzhľadom k ich stálosti a bioakumulácii je veľmi nebezpečná toxicita chronická. Bolo preukázané, že sa hromadia v mäse, mlieku, vajciach alebo napríklad aj v masle a rybách.

Dôvodom, prečo sa dostali PCB do potravinového reťazca, bolo ich využívanie v náteroch na silá a kravíny, odkiaľ sa tieto toxíny preniesli na krmivo pre dobytok a sliepky. Po požití kontaminovanej potravy dochádzalo u zvierat ku spomínanej bioakumulácii, tj. zlému vylúčeniu z organizmu a hromadenia toxínov v ich telách. Bolo preukázané, že sa PCB dobre vylučujú mliekom, čo je riziko pre ďalšie generácie. Sú to preukázané karcinogény, ktoré napádajú predovšetkým pečeň, pankreas a imunitný systém.

Dichlordifenyltrichloretan
Tento úžasný objav nadchol skutočne veľa ľudí; veď hubil hmyz a pritom bol zdraviu nezávadný! Opak je však pravdou; výskumy opäť ukázali, že DDT je ​​síce skvelý insekticíd, ktorý má však neblahé účinky na prírodu a človeka.

Je silne bioakumulatívny, ukladá sa v rastlinách, odkiaľ sa dostane do tiel malých cicavcov a z nich do dravcov, ktorí tvoria vrchol potravinovej pyramídy. Ľudský organizmus získa túto chemikáliu do svojich útrob požitím zamoreného mäsa, zeleniny i vody. DDT je ​​preukázaný karcinogén a narúša hormonálny systém.

FOTOGALÉRIA: