Všimnite si, že pred kruhovým objazdom chýba dopravná značka DAJ PREDNOSŤ V JAZDE.

Tým pádom tu platí pravidlo DAJ PREDNOSŤ Z PRAVA.

Správna odpoveď tým pádom je BAC.

Kto si môže zatlieskať? 🙂

FOTOGALÉRIA: