Keď vám zase vaša mamička bude nadávať, že ste celý otec, môžete ju s kľudným srdcom upozorniť, že inteligenciu ste naopak zdedili po nej. Danú situáciu vám to možno neuľahčí, ale budete mať pravdu. Najnovšie vedecké výskumy to totiž potvrdzujú.

Kedysi sa verilo, že inteligencia je záležitosťou mužov a ženy sú dobré na to, aby rodili a vychovávali deti. Ak boli šikovné a múdre, automaticky sa hovorilo, že sú po oteckovi. Našťastie tieto časy sú už dávno za nami a nové poznatky ukazujú pravdu úplne na iných miestach.

Podmienené gény, medzi ktoré patrí aj inteligencia , fungujú totiž iba v prípade, že pochádzajú od matky, nie od otca. Štúdia vykonávaná na geneticky modifikovaných myšiach, preukázala, že tie myšky s väčšou dávkou matkiných génov mali výrazne väčšie hlavy a malé tela.

U tých, ktoré mali vyššiu dávku génov od otca, to bolo naopak. Menšia hlava a vyvinutejšie telo. No pozrime sa, kam nás to dostáva, okrem skúmania týraných myší.

Pri bližšom skúmaní bolo odhalené, že otcovské bunky ovplyvňujú funkcie, ako sú sexualita, stravovacie návyky alebo agresia. No nečakane, neznie vám toto ako otec? Bližšie skúmanie na ľuďoch ďalej odhalilo, že…

Článok pokračuje na ďalšej strane.