Reinkarnácia doslova znamená „opäť sa zhmotniť“.

Niektoré náboženstvá, obzvlášť hinduizmus, veria, že po smrti sa duša premiestni, aby existovala v rámci inej formy života.

Aj keď si nemôžeme byť istí tým, čo sa stane, keď zomrieme, mnohí z nás majú pocit ako by už žili viaceré životy tu na Zemi.

Ak vás niekedy napadlo, že ste žili viac ako jeden život v tomto vesmíre, môžete si prečítať nasledovné znaky, aby ste našli odpoveď.

1. Máte silnú intuíciu
Ľudia, ktorí sa reinkarnovali, poznajú veci, ktoré ich odlišujú od iných. Môžu sa ponoriť hlboko do svojho vnútra a získať prístup k skrytým poznatkom. Majú vyvinutý spôsob, ako vnímať veci skôr, než sa stanú.

Intuitívne duše môžu mať spojenie s inými dimenziami a svetmi, rovnako majú schopnosť rozprávať s ľuďmi z iných planét a galaxií.

Trávia veľa času v pokoji a premýšľaním nad informáciami, ktoré im boli dané a pokúšajú sa pochopiť zmysel toho všetkého.

2. Často zažívate déjà vu
Ak ste sa reinkarnovali, môžete mať tajomný pocit, že určité udalosti sa vám už stali.

Napríklad, ak sa rozhodnete urobiť si výlet po celej krajine a máte pocit, že ste po tých cestách už niekedy išli, môže to znamenať, že ste tu v určitom časovom okamihu už žili v inom tele.

Niektoré osoby, miesta, alebo udalosti sa vám môžu zdať zvláštne povedomé, aj keď sa nepamätáte, že ste ich už videli, alebo sa s nimi stretli.

3. Ste veľmi citliví
Reinkarnované duše majú vysoký stupeň citlivosti a empatie. Prežívajú všetko vo svojom vnútri a cítia, že majú v živote poslanie pomôcť priniesť mier a uzdravenie planéty.

Je pre nich občas ťažké zaoberať sa konfliktnými a turbulentnými energiami vo svete a potrebujú veľa času na to, aby sa dostali späť do rovnováhy a robili vnútornú duševnú prácu.

Empatickí ľudia nenávidia byť na preplnených, hlučných miestach, a preto sa im neustále snažia vyhýbať.

Článok pokračuje na ďalšej strane.