Keď odíde milovaná osoba, vždy je to pre človeka obrovská rana, ktorá sa len tak nezahojí. Niektorí ľudia však veria, že tento človek neodišiel nadobro, len sa iba oddelila jeho duševná schránka od tej fyzickej.

Možno z tohto dôvodu sa niektorí ľudia snažia sa zosnulými spojiť alebo ich akokoľvek kontaktovať. Niektorí naopak tvrdia, že je ich blízka osoba prišla sama navštíviť a majú o tom aj svoje dôkazy.

Hoci na to môže mať každý z nás odlišný názor a tieto tvrdenia nie sú ničím vedecky podložené, je dobré mať čas od času otvorenú myseľ a niektorý z týchto faktov si pripustiť.

Tieto veci môžu znamenať, že sa s vami snažila spojiť vaša blízka zosnulá osoba:

Známa vôňa

Je vedecky dokázané, že čuchové vnemy sú so spomienkami najviac spájané. Ľudia, ktorí veria, že ich zosnulá osoba navštívila uviedli, že len prechádzali miestnosťou a zrazu zacítili buď parfum príslušnej osoby alebo cigaretový dym, ktorý k zosnulej osobe neodmysliteľne v dobe života patril.

Sen

Medzi najčastejšiu formu kontaktu pochopiteľne patrí sen. Mnoho ľudí, ktorí práve prechádzajú stratou blízkej osoby, navštívi daná osoba práve vo sne, kde sa ich snažia pred niečím varovať alebo ich len upokojiť.

Premiestňovanie vecí

Ďalšia forma kontaktu zosnulej osoby s vami sa môže prejavovať aj tak, že predmet, ktorý napríklad tejto osobe patril alebo jej bol len niečím blízky, sa zrazu objaví na inom mieste, než na akom bol doteraz.

Článok pokračuje na ďalšej strane.