2. Dominantné podanie ruky

Dlaň smerujúca dole ukazuje dominanciu a dokonca ju možno považovať za agresívnu. Osoba v podstate hovorí: „Ja som šéf, nestarám sa o to, čo si myslíš, a budem mať posledné slovo.“ Otáčanie ruky znamená “prevzatie” kontroly nad inou osobou.

3. Submisívne podanie ruky

Opak dominantného podania ruky je smerom nahor smerujúca dlaň a je to submisívne podanie ruky. Tento typ sa najčastejšie vyskytuje u plachých alebo ľahko zastrašiteľných ľudí a znamená, že osoba nie je presvedčená o svojom rozhodnutí – môže byť ľahko ovplyvniteľná a ovládateľná. Ak si všimnete, že podvedome povolíte, aby bol palec inej osoby na vrchole, bolo by dobré na tom popracovať, pretože sa zdá, že je pod kontrolou iná osoba.

Článok pokračuje na ďalšej strane.