V zdravej maškrte sa po analýze zistila prítomnosť karcinogénnej látky. O nadlimitnom množstve aflatoxínov v známej obľúbenej maškrte, ktorú na Slovensko dováža košická firma, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ďalej len ŠVPS) SR.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala na svojej oficiálnej webovej stránke o nevyhovujúcom výrobku, ktorý sa nachádza na slovenskom trhu. Je možné, že zákazníci si nebezpečný tovar zakúpili ešte predtým, ako bol stiahnutý z predaja.

Vzorka bola analyzovaná v dolnokubínskom Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave. „V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 7,4 µg/kg (limit je maximálne 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 8,0 µg/kg (limit je maximálne 4 µg/kg),“ upozornila ŠVPS SR.

Článok pokračuje na ďalšej strane.