Čiaru srdca nájdeme na našej dlani. Dokáže o nás prezradiť veľa vecí.

Iste viete, že na našej dlani sa nachádza jemná čiara, ktorá znázorňuje tzv. čiaru srdca, no iste neviete, aký je jej skrytý význam.

Je veľmi dôležitý indikátor lásky, citov a všetkého, čo sa spája so vzťahmi k iným ľuďom. Na základe tejto čiary sa ľudia rozdeľujú do 4 skupín, ktorých spájajú okrem podobnej čiary srdca aj rovnaké povahové vlastnosti.

Môže sa to zdať neuveriteľné, ale čiara srdca naozaj vie prezradiť veľa vecí o našom živote. Pozrite s na svoju dlaň a porovnajte ju s obrázkom. Na ktorý sa podobá najviac? Na nasledujúcej strane zistíte čo to znamená…

Článok pokračuje na druhej strane.