5 a 4
Ďalšími číslicami, na ktoré sa môže končiť váš rok narodenia sú 5 a 4. Tieto číslo sú typické pre živel Drevo. Drevo, ako živel, má pôvod v japonskej kultúre. Taktiež znamená ľudskú tvorivosť, je veľkým milovníkom slobody, no kvôli správnej osobe je ochotný vzdať sa všetkého. Títo ľudia sú aj empatickí a nemajú problém pomôcť. Sú rodinne založený a vo všetkom hľadajú rovnováhu.

3 a 2
3 a 2 sú symbolickými číslami pre Vodu. Voda odjakživa prezentuje premenu, očistu. Ľudia, pre ktorých je typický tento živel sú veľmi duševne založení. Nemajú problém aj hodiny premýšľať o živote a jeho zmysle.

Sú to umelci s nekonečnou fantáziou, radi premýšľajú, no nevýhodou je, že občas svojím nadmerným premýšľaním neraz vytvoria problém aj tak, kde nie je. Najčastejšie svoj talent uplatňujú v hudbe alebo maliarstve.

0 a 1
Poslednými číslicami je 0 a 1. Spájajú sa s posledným živlom, ktorým je Kov. Tento, rovnako ako Drevo, pochádza z japonskej kultúry. Týchto ľudí vystihuje hneď niekoľko vlastností. Medzi tie najdominantnejšie patrí dynamickosť, sila, iniciatívnosť. Avšak sú aj veľmi dôverčiví a bezúhonní. Medzi ich povahové črty patrí aj rozhodnosť a ctižiadostivosť.

ZDROJ: tiscali