Už tento víkend sa ručičky hodiniek posunú o hodinu vpred z 2:00 na 3:00 a Slovensko zo zimného času prejde na letný. K zmene dôjde v noci zo soboty na nedeľu 31. marca. Opačná zmena nastane na konci októbra.

Prechod na letný čas prebieha vo väčšine európskych krajín. Výnimkou je len Island, Rusko, Bielorusko, časti Grónska, nórske ostrovy Jan Mayen a Špicbergy. V moment zmeny sa autobusové a vlakové linky na hodinu zastavia, alebo budú pokračovať a prídu o hodinu skôr. Záleží na dopravcovi.

Na rozdiel od zimného času, ktorý je astronomický, je letný čas výmysel, ktorý bol zavedený za účelom úspory energie. Už na prelome 19. a 20. storočia ľudí napadlo, že ak by chodili spať o hodinu skôr, ušetrili by energiu. Realitou sa nápad stal počas prvej svetovej vojny. Slovensko ako súčasť Rakúsko-Uhorska bolo medzi prvými krajinami, ktoré prechod na letný čas zaviedli.

Zmeny času boli niekoľkokrát menené a upravované. V roku 1919 ho napríklad v USA zrušili, pretože ľuďom vadilo, že vstávali a chodili spať skôr. V Rusku sa zas ručička hodín posúvala o celé tri hodiny.

Každoročný letný čas bol v Československu zavedený v roku 1979. Po niekoľkých rokoch fungovania bolo stanovené pravidlo, podľa ktorého sa zavádzal posledný marcový víkend v noci zo soboty na nedeľu. Vtedy letný čas platil len do septembra. Do októbra začal platiť až od roku 1996. Táto zmena bola vykonaná v celej Európskej únii a Slovensko sa jej prispôsobilo.

Článok pokračuje na ďalšej strane.